VAZ v medijih | Dragocenosti Skuškove zbirke (Osmi dan)

Ivan Skušek ml. z ženo Tsuneko Kondō-Kawase (Marijo Skušek) v Pekingu, fotoarhiv Slovenskega etnografskega muzeja.

Vabimo vas k ogledu televizijskega prispevka Dragocenosti Skuškove zbirke, ki je bil na sporedu 8. januarja 2024 v sklopu oddaje Osmi dan. Tokratna oddaja predstavi Skuškovo zbirko, ki jo hrani Slovenski etnografski muzej. Prispevek govori o zgodovini Skuškove zbirke ter kako je sčasoma postala ena izmed zbirk, ki jih hrani Slovenski etnografski muzej. Pri prispevku so sodelovali tudi člani projektne skupine VAZ Nataša Vampelj Suhadolnik (FF UL), Helena Motoh (ZRS Koper) in Ralf Čeplak Mencin (SEM). V sklopu oddaje Osmi dan so predstavili dinamično zgodovinsko ozadje na Kitajskem v času, ko je Ivan Skušek bival v Pekingu, poseben poudarek pa je na Skušku kot enem prvih zbirateljev, ki so prepoznali potencial kitajskih pohištvenih kosov kot zbirateljskih predmetov. Prispevek vključuje tudi napovednik razstave Skuškove zbirke, katere otvoritev je načrtovana v maju 2024. Postavitev razstave sovpada z obeležitvijo 60-letnice ustanovitve Muzeja neevropskih kultur v Goričanah, pri organizaciji pa sodelujejo Slovenski etnografski muzej, ZRS Koper, Oddelek za azijske študije FF UL ter Inštitut za arhitekturo in medije Tehniške Univerze v Gradcu.

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej