Zbirka Alme Karlin Pmc

Zbirka Alme Karlin (PMC)

  Pokrajinski muzej Celje

Zbirka Alme Karlin obsega več kot 800 predmetov in več kot 500 razglednic, ki jih je Alma M. Karlin (1889–1950) kupovala med osemletnim potovanjem po svetu (1919–1927). Skoraj polovico zbirke predstavljata zoološka in botanična zbirka, v katerih prevladujejo korale, školjke, polži, vzorci lesa in rastlinski plodovi. Muzej hrani tudi herbarij, ki ga je izdelala Alma M. Karlin. Preostanek zbirke so pahljače, japonski barvni lesorezi, japonski lakirani predmeti, spominki, tekstil, nakit, miniature, lesene plastike z območja Oceanije in drugo. V zbirki je več kot 260 predmetov vzhodnoazijskega porekla, tudi med razglednicami prevladujejo tiste iz Vzhodne Azije.

Celjanka Alma M. Karlin, pisateljica in novinarka, svetovna popotnica, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka in teozofinja, je v letih 1919–1927 prepotovala svet. Potovala je sama, neprekinjeno osem let in se po poti preživljala s sprotnim delom; med drugim s poučevanjem jezikov, prevajanjem in pisanjem novinarskih prispevkov, ki so jih objavljali številni evropski časopisi. Narava njenega potovanja jo umešča med največje popotnike vseh časov. Zbirka Alme Karlin je tako neločljivo povezana z naravo njenega potovanja. Kljub temu da je zbiranje načrtovala že pred odhodom na pot, to v glavnem ni potekalo sistematično, ampak naključno. Še najbolj se je sistematičnemu zbiranju približala z zbiranjem razglednic in pahljač. Rezultat takšnega zbiranja se odraža v raznorodnosti zbirke. Predmete zanjo je pridobivala na tri načine: z nakupi, kot darila in z nabiranjem v naravi.

Zbirka je po smrti Alme M. Karlin leta 1950 prešla v last njene dedinje Thee Schreiber Gammelin. Ta jo je podarila takratnemu Mestnemu muzeju Celje (leta 1966 je bil preimenovan v Pokrajinski muzej Celje). Izročanje je potekalo v letih 1957–1960, predmeti so bili inventarizirani leta 1964, zbirka pa je bila poimenovana Zbirka Alme Karlin.


Predmeti v tej zbirki

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej