Mednarodni simpozij “Orphaned Objects”

Vaza s pokrovom
Vaza s pokrovom, porcelan z modro poslikavo v stilu chinoiserie. Dunaj, Avstrija. 19. stoletje (?). UO45K in UO46K. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.

V ponedeljek, 18. septembra 2023, je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal mednarodni simpozij z naslovom Orphaned Objects: Theoretical and Methodological Approaches to the Research of East Asian Objects (Osiroteli predmeti: Teoretični in metodološki pristopi k raziskovanju vzhodnoazijskih predmetov). Glavna tema simpozija je bilo raziskovanje provenience vzhodnoazijskih predmetov s poudarkom na problematikah manjkajoče dokumentacije, izgubljenih predmetov in razpršenih zbirk ter možnih zgodovin tatvin in zaplemb. Govorci so skozi svoje raziskave razpravljali tudi o teoretičnih in metodoloških pristopih k obravnavi in kontekstualizaciji osirotelih predmetov v okviru muzeologije in različnih pristopih kuratorstva ter strateških pristopih k analizi, ohranjanju, upravljanju in varovanju nacionalne kulturne dediščine Vzhodne Azije ali zunaj nje.

Simpozija se je udeležilo 18 govorcev iz več evropskih držav, Vzhodne Azije in ZDA, ki so predstavili svoje prispevke s področja raziskovanja predmetov in zbirk vzhodnoazijskega izvora in njihove provenience. Prispevke je predstavilo tudi 7 članov projektne skupine Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru (J6-3133):

  • Nataša Vampelj Suhadolnik: The Challenges of Provenance Research of East Asian objects in Slovenia
  • Bogdana Marinac: Are East Asian Objects from Seafarers’ Collections Orphaned?
  • Maja Veselič: Extending the metaphor: searching for the “original” family of objects in the Skušek collection
  • Klara Hrvatin: The periphery of the periphery
  • Helena Motoh: Exploring the biography of a missionary scroll in the Regional Museum of Celje
  • Davor Mlinarič: An attempt to reconstruct the provenance of museums objects kept in the Collection of Objects from Asia and South America in the Celje Regional Museum
  • Chikako Shigemori Bučar: A Yokohama Photo Album in the National and University Library in Ljubljana

Simpozij sta organizirala Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mednarodni simpozij je bil organiziran v sklopu raziskovalnega projekta Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru (J6-3133), ki ga finančno podpira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

 

 

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej