Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran

Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran zbira, preučuje in predstavlja pomorsko dediščino in na pomorstvo vezane gospodarske panoge obalnega območja in celotnega slovenskega prostora. V ta namen ima urejeno zbirko pomorske arheologije, etnološko ribiško zbirko ter zgodovinsko, etnološko in umetnostnozgodovinsko zbirko pomorstva od srednjega veka do konca 2. svetovne vojne.

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej