Ptujski grad

Kompleks Ptujskega gradu dominira na grajskem griču, ki je bil poseljen že od 5. tisočletja pr. n. št. Prebivalci antične Petovione so na njem postavili trdnjavo in svetišča, v zgodnjem srednjem veku pa je bilo tu slovansko grobišče.
Srednjeveška grajska utrdba je nastala v 11. stoletju, ko sta bila grad in mesto v posesti salzburške nadškofije. Nadškofi so grad oddali gospodom Ptujskim, ki so v tristoletnem obdobju bivanja na Ptuju ustanovili dominikanski in minoritski samostan ter zgradili romarsko cerkev na Ptujski Gori. Nagrobnik zadnjega gospoda Ptujskega, Friderika IX., je vzidan v grajsko pritličje.
Med letoma 1656 in 1802 so na Ptujskem gradu občasno bivali grofje Leslie, ki so s svojimi prenovami pomembno prispevali k njegovi današnji podobi. Zadnji lastniki, grofje Herberstein, so imeli grad v lasti med letoma 1873 in 1945, ko je bil z bogato opremo priključen ptujskemu muzeju.
Danes so v Ptujskem gradu na ogled najbolj obiskane in reprezentativne zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož: orožje, glasbila, tradicionalne pustne maske, slike na steklu, nabožni predmeti, grajska galerija in zbirka fevdalne stanovanjske kulture. Prav v tej zbirki so na ogled tudi za evropsko tržišče izdelani predmeti azijskega izvora in t. i. chinoiserije, predmeti umetne obrti, ki so jih po vzorih iz Vzhodne Azije izdelali v evropskih manufakturah.

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej