SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA VAZ

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta VAZ so v fazi vzpostavljanja, zato so trenutno objavljeni začasni pogoji.

Upravljalec spletnega mesta VAZ je Oddelek za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dosegljiv na info@vazcollections.si. 

  1. SPLETNO MESTO 

Ti pogoji uporabe so enotni za uporabo celotnega spletnega mesta.

  1. STANDARDNI POGOJI UPORABE

Prosimo, da natančno preberete vse pogoje uporabe našega spletnega mesta, saj lahko vsebino spletnega mesta uporabljate samo, če se z njimi strinjate. Ob uporabi katerekoli vsebine s tega spletnega mesta se razume, da ste s pogoji seznanjeni in se z njimi strinjate.

  1. OPREDELITVE
 1. »Spletno mesto« označuje spletno stran VAZ na naslovu www.vazcollections.si in vse njene poddomene.
 2. »Gradivo« označuje celoto oziroma del besedila, slike, zvoka, videa ali vsebin na katerem koli drugem mediju. Gradivo je zaščiteno avtorsko delo, objavljeno na spletnem mestu, in ni izrecno opredeljeno kot »gradivo lastnikov predmetov«.
 3. »Lastnik predmetov« je ustanova ali posameznik, ki hrani predmete, popisane in sistematizirane v podatkovni bazi VAZ ter predstavljene na spletnem mestu.
 4. »Gradivo lastnikov predmetov« označuje fotografije predmetov, zaščitene z avtorskim pravom in vključene v podatkovno bazo.
 5. »Partnerja projekta VAZ« sta Slovenski etnografski muzej in Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
  1. AVTORSKE PRAVICE IN DOVOLJENJA

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ter partnerja projekta VAZ imajo materialne avtorske pravice do portala VAZ ter vseh vsebin, ki so v II. odstavku 3. člena teh pogojev opredeljene kot gradivo. 

Materialne avtorske pravice do gradiva lastnikov predmetov imajo lastniki predmetov. 

Želimo spodbuditi razširjanje in uporabo informacij o zbirkah VAZ in strokovnem znanju, ki jih objavljamo na spletnem mestu. V ta namen se lahko gradiva na spletnem mestu citirajo in uporabljajo dobronamerno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

4.1 UPORABA GRADIVA

Pri uporabi katerega koli gradiva izven spletnega mesta VAZ (v ali na drugih medijih) je treba Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji navesti kot vir, in sicer tako, kot je definirano spodaj:

Dostopno na: Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji – VAZ, https://vazcollections.si/predmeti/miniaturna-podoba-daritve-prednikom/, 1. 10. 2020.

4.2 UPORABA GRADIVA LASTNIKOV PREDMETOV

Pri uporabi gradiva lastnikov predmetov (fotografij predmetov) izven spletnega mesta VAZ (v ali na drugih medijih) je potrebno razlikovati med dvema tipoma pravic (1) Pravice pridržane in (2) CC BY SA 4.0.

Lastnik predmetov je na spletnem mestu označen z ikono s krogom na levi ter nazivom lastnika predmeta na desni (glej primer Miniaturna podoba daritve prednikom, kjer je lastnik predmeta Pokrajinski muzej Celje).

Tip pravic je na spletnem mestu označen s »©« za pridržane pravice ali s »CC BY-SA 4.0« pod naslovno fotografijo vsakega predmeta.

4.2.1 Pravice pridržane

Gradivo je zaščiteno z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami. Uporabnik mora predhodno pridobiti dovoljenje in navodila navajanja vira od lastnika predmeta. Hkrati mora uporabnik navesti Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, in sicer tako, kot je definirano v točki 4.1.

4.2.2 CC BY SA 4.0 – priznanje avtorstva, deljenje pod istimi pogoji

Gradivo je zaščiteno z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0). Ob navedbi Vzhodnoazujskih zbirk kot je definirano v točki 4.1 je uporabniku dovoljeno:

 • Deljenje — kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki;
 • Predelovanje — remixanje, urejanje, predelava in vključevanje vsebine v lastna dela v vse namene, tudi komercialne.

Več o uporabi licince na tej povezavi.

  1. UPORABA PIŠKOTKOV

Uporaba piškotkov je dostopna na VAZ

  1. IZJAVA O OMEJENI ODGOVORNOSTI

Upravljalec spletnega mesta VAZ se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti upravljalec niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Povezave na spletnem mestu lahko vodijo do zunanjih spletnih strani. Za vsebino zunanjih spletnih strani ne odgovarjamo, ravno tako ne jamčimo za produkte, storitve in informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene spletne strani.

Spletno mesto vsebuje tudi fotografije posameznih dogodkov. Na dogodkih so bili vsi prisotni obveščeni o fotografiranju in objavi fotografij ter o možnosti, da se fotografiranja ne udeležijo.

  1. VELJAVNO PRAVO

Strinjate se, da se določila in pogoji vaše uporabe spletnega mesta urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Strinjate se, da imajo sodišča v Republiki Sloveniji izključno pristojnost za razreševanje kakršnihkoli sporov ali zadev, ki izhajajo iz standardnih pogojev uporabe spletnega mesta.

  1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljalec si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku in brez posebnega obvestila, spremeni te splošne pogoje uporabe. Spremembe začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletnem mestu VAZ.

V Ljubljani, 2. 10. 2020 | 14.12. 2020

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej