PROJEKT

Podatkovna baza in spletna stran Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji prvič na nacionalni ravni povezujeta vse vzhodnoazijsko gradivo, ki se nahaja v različnih slovenskih muzejih in institucijah, ter uporabniku omogočata prijazno uporabo in analitični ter sintetični pregled gradiva v slovenskih muzejih. Podatkovna baza in spletna stran sta del projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (št. J7-9429), ki ga finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS). Projekt v sodelovanju z različnimi institucijami izvajamo na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2018–2021). Partnerski raziskovalni instituciji sta Slovenski etnografski muzej in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, ostale sodelujoče raziskovalne organizacije pa so Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Celje in Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. V prihodnje bodo spletno stran poleg predstavitve baze nadgradile tematske spletne razstave, blog in dodane multimedijske predstavitve (zvočni in video posnetki, 3D modeli).

Opis prijave projekta št. J7-9429.


 

 

 

EKIPA

red. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik (NVS)

red. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik (NVS)

Oddelek za azijske študije, FF UL, vodja projekta

doc. dr. Helena Motoh (HM)

doc. dr. Helena Motoh (HM)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, raziskovalka

Barbara Trnovec (BT)

Barbara Trnovec (BT)

Pokrajinski muzej Celje in FF UL, kustosinja in asis. raziskovalka

mag. Ralf Čeplak Mencin (RČM)

mag. Ralf Čeplak Mencin (RČM)

Slovenski etnografski muzej, kustos

izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar (CSB)

izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar (CSB)

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

doc. dr. Maja Veselič (MV)

doc. dr. Maja Veselič (MV)

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

izr. prof. dr. Nataša Visočnik Gerželj  (NVG)

izr. prof. dr. Nataša Visočnik Gerželj (NVG)

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

doc. dr. Klara Hrvatin (KH)

doc. dr. Klara Hrvatin (KH)

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

asist. Mina Grčar (MG)

asist. Mina Grčar (MG)

Oddelek za azijske študije, FF UL, doktorska študentka

asist. Tina Berdajs (TB)

asist. Tina Berdajs (TB)

Oddelek za azijske študije, FF UL, mlada raziskovalka

asist. Dunja Zorman (DZ)

asist. Dunja Zorman (DZ)

Oddelek za azijske študije, FF UL, asist. raziskovalka in strokovna sodelavka

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI | OTHER RESEARCH PARTNERS

prof. dr. Hans Bjarne Thomsen

prof. dr. Hans Bjarne Thomsen

Oddelek za vzhodnoazijsko umetnost, Univerza v Zurichu, profesor in predstojnik oddelka


V okviru magistrskega študija so sodelovali tudi študenti in študentke

Ana Drevenšek (AD), Erazem Štancar (EŠ), Hana Hristov (HH), Darian Kocmur (DK), Jernej Robin (JR), Kristina Kresnica Remškar (KKR), Maja Maria Kosec (MMK), Manca Jedretič (MJ), Naila Sluga (NS), Pia Plotajs (PP), Ruby Knap (RK), Vid Seth Peterson (VSP)

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej