PROJEKT

Podatkovna baza in spletna stran Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji prvič na nacionalni ravni povezujeta vse vzhodnoazijsko gradivo, ki se nahaja v različnih slovenskih muzejih in institucijah, ter uporabniku omogočata prijazno uporabo in analitični ter sintetični pregled gradiva v slovenskih muzejih. Podatkovna baza in spletna stran sta del projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo (št. J7-9429), ki ga finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS). Projekt v sodelovanju z različnimi institucijami izvajamo na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2018–2021). Partnerski raziskovalni instituciji sta Slovenski etnografski muzej in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, ostale sodelujoče raziskovalne organizacije pa so Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Celje in Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. V prihodnje bodo spletno stran poleg predstavitve baze nadgradile tematske spletne razstave, blog in dodane multimedijske predstavitve (zvočni in video posnetki, 3D modeli).

Opis prijave projekta št. J7-9429.

 

 

 

EKIPA

izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

Oddelek za azijske študije, FF UL, vodja projekta

doc. dr. Helena Motoh

doc. dr. Helena Motoh

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, raziskovalka

Barbara Trnovec

Barbara Trnovec

Pokrajinski muzej Celje in FF UL, kustosinja in asis. raziskovalka

mag. Ralf Čeplak Mencin

mag. Ralf Čeplak Mencin

Slovenski etnografski muzej, kustos

izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

asist. dr. Maja Veselič

asist. dr. Maja Veselič

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

doc. dr. Nataša Visočnik Gerželj

doc. dr. Nataša Visočnik Gerželj

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

asist. dr. Klara Hrvatin

asist. dr. Klara Hrvatin

Oddelek za azijske študije, FF UL, raziskovalka

asist. Mina Grčar

asist. Mina Grčar

Oddelek za azijske študije, FF UL, doktorska študentka

asist. Tina Berdajs

asist. Tina Berdajs

Oddelek za azijske študije, FF UL, mlada raziskovalka

asist. Dunja Zorman

asist. Dunja Zorman

Oddelek za azijske študije, FF UL, asist. raziskovalka in strokovna sodelavka

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej