Ekipa VAZ se prestavlja na 4. obroku oddelčnega simpozija: Pagode in vzhodnoazijske zbirke

Naslovnica Spl Str

10 članov projektne ekipe VAZ je v štirih raznolikih panelih predstavilo navdihujoče zgodbe muzejskih predmetov vzhodnoazijskih zbirk v Sloveniji. Predstavitev je potekala v okviru spletnega simpozija Vzhodna Azija: pandemija covid, etika globalnega humanizma in usoda kulturnih dediščin, ki je bil organiziran ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti UL. Četrti obrok simpozija se je imenoval Pagode in vzhodoazijske zbirke. Za vas smo ga v celoti objavili na kanalu Youtube, kjer smo za prikladnost dodali še časovne oznake s povezavami na individualne predstavitve.

 

Panel 1 CENTRI IN PERIFERIJE V ZBIRATELJSKIH PRAKSAH
Slovenski zbiratelji vzhodnoazijskih predmetov v primerjalnem kontekstu, Nataša Vampelj Suhadolnik
Raziskovanje vzhodnoazijske keramike v Sloveniji, Tina Berdajs
Pahljače kot zbirateljski predmeti v vzhodnoazijskih zbirkah v Sloveniji, Nataša Visočnik Gerželj

Panel 2 NOVI IN NENAVADNI ZBIRATELJSKI PREDMETI NA PREHODU STOLETJA
Vzhodnoazijski spominki v zapuščinah pomorščakov, Chikako Shigemori Bučar
Golobje piščali iz Skuškove zbirke, Klara Hrvatin
Razglednice kot zbirateljski predmet, spominek in študijsko gradivo pri Almi Karlin, Maja Veselič

Panel 3 OSIROTELI PREDMETI – IZZIVI PREUČEVANJA PREDMETOV BREZ PROVENIENCE
Kontekstualizacija misijonarskega zvitka iz pozne dinastije Qing, Helena Motoh
Zgodba bronastega kadilnika iz obdobja modernizacije, Mina Grčar

Panel 4 (RE)PREZENTACIJE VZHODNE AZIJE NEKOČ IN DANES
Vzhodna Azija Alme M. Karlin, Barbara Trnovec
Digitalizacija vzhodnoazijskih predmetov v projektih VAZ in PAGODEEuropeana China, Dunja Zorman

Skupna debata, moderatorka: Téa Sernelj

 

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej