Kovanec Honghua tongbao

Kovanec Honghua tongbao

CC BY-SA 4.0

Kovanec Honghua tongbao

CC BY-SA 4.0

CC BY-SA 4.0 europeana.eu

Kovanec iz bakrove zlitine je okrogel novec s kvadratno odprtino na sredini, tako imenovani fangkong qian 方孔錢. Ti so se pojavljali v različnih vrednostih, največkrat kot novci tongbao 通寶 (»splošna valuta«), ki so bili vredni eno denarno enoto, ter novci yuanbao 元寶 (»izvorna valuta«) in zhongbao 重寶 (»težka valuta«), ki so se ponašali z višjimi denominacijami. V številnih različicah in vrednostih so bili takšni kovanci standardna oblika denarja v obtoku od cesarja Gaozuja高祖 (vladal 618–626), prvega cesarja dinastije Tang (618–907), do konca dinastije Qing (1644–1912). Napis na kovancu je navadno sestavljen iz dveh pismenk, ki ju beremo od zgoraj navzdol in označujeta ime vladavine ali posameznega obdobja, v katerem je bil novec kovan. Drugi dve pismenki beremo od desne proti levi. Na levi strani kovanca je običajno pismenka bao 寶 (bogastvo, dragocenost), ki v kombinaciji s pismenko na desni pomeni ... več

Kovanec iz bakrove zlitine je okrogel novec s kvadratno odprtino na sredini, tako imenovani fangkong qian 方孔錢. Ti so se pojavljali v različnih vrednostih, največkrat kot novci tongbao 通寶 (»splošna valuta«), ki so bili vredni eno denarno enoto, ter novci yuanbao 元寶 (»izvorna valuta«) in zhongbao 重寶 (»težka valuta«), ki so se ponašali z višjimi denominacijami. V številnih različicah in vrednostih so bili takšni kovanci standardna oblika denarja v obtoku od cesarja Gaozuja高祖 (vladal 618–626), prvega cesarja dinastije Tang (618–907), do konca dinastije Qing (1644–1912). Napis na kovancu je navadno sestavljen iz dveh pismenk, ki ju beremo od zgoraj navzdol in označujeta ime vladavine ali posameznega obdobja, v katerem je bil novec kovan. Drugi dve pismenki beremo od desne proti levi. Na levi strani kovanca je običajno pismenka bao 寶 (bogastvo, dragocenost), ki v kombinaciji s pismenko na desni pomeni »valuto« oziroma »denar v obtoku«. To je največkrat pismenka tong 通 (krožiti, biti enoten, splošen ali univerzalen), pogosto pa tudi yuan 元 (izvorni, prvotni) ali zhong 重 (težak), ki navadno označujeta kovance večje denominacije. Celoten napis tako dobesedno pomeni »denar v obtoku v času tega ali onega cesarja« oziroma »v tem ali onem obdobju vladavine posameznega cesarja«.

Kovanec je eden izmed novcev, ki jih je med letoma 1679 in 1681 izdajal Wu Shifan 吳世璠 (1663–1681), vnuk Wu Sanguija 吳三桂 (1612–1678), upornika proti dinastični oblasti v zgodnjem obdobju mandžurske dinastije Qing 清 (1644–1912). Bil je eden od tako imenovanih »treh guvernerjev« (san fan 三藩), nekdanjih vojaških poveljnikov dinastije Ming 明 (1368–1644), ki so pomagali zrušiti dinastijo in v zameno od Mandžurcev dobili nadzor nad oddaljenimi južnimi kitajskimi provincami. Wu Sangui je nadziral področje province Yunnan, njegova oblast pa je segla celo v sosednjo provinco Guizhou. Ko se je mandžurski dvor v Pekingu leta 1673 odločil ukiniti oblast guvernerjev na jugu, je Wu sprožil vojaški upor, kmalu zasedel večji del južne Kitajske, nakar je leta 1678 razglasil dinastijo Zhou 周 (1678–1681) in se oklical za cesarja z nazivom Zhaowu 昭武, a je že čez nekaj mesecev istega leta nenadoma umrl. Nasledil ga je najstarejši vnuk Wu Shifan, ki je z letom 1679 privzel cesarski naziv Honghua 洪化, kar pomeni »velika reforma«. Še istega leta je mandžurska vojska postopoma pričela zasedati kitajski jug, z letom 1681 je v mandžurske roke padel še Yunnan, Wu Shifan pa je storil samomor. V času svoje kratke vladavine je izdal kovance Honghua tongbao 洪化通寶, primerek kakršnega vidimo na sliki. Hrbtna stran kovanca na levi nosi tudi pismenko Hu 户, ki najverjetneje predstavlja okrajšavo Urada za prihodke oziroma Hubu ju 户部局. (MG)

Opis materiala: bakrova zlitina
Tehnika izdelave: ulivanje bakrove zlitine
Dimenzije: premer: 25 mm
Napis - vsebina: 洪化通寶 Honghua tongbao (osnovna valuta v času »velike reforme«)
Št. delov/kosov: 1
Trenutni lastnik: Slovenski etnografski muzej
Pretekli lastniki in obdobja lastništva: Ivan Skušek ml. in Tsuneko Kondo Kawase - Marija Skušek, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej
Stanje predmeta, obravnava in poškodbe: Razmeroma dobro ohranjen.

Imate komentar ali dodatno informacijo o predmetu?

Ostali predmeti v tej zbirki

Nalagam predmete...

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej