Fotografija Rušenje Prednjih vrat

Fotografija Rušenje Prednjih vrat

CC BY-SA 4.0

CC BY-SA 4.0 europeana.eu

Črno-bela fotografija prikazuje ministrske govore ob formalnem začetku rušenja Vrat Zhengyang (Zhengyangmen 正陽門), bolj znanih pod imenom Prednja vrata (Qianmen 前門), leta 1915. Vrata so bila osrednji prehod med zunanjim (Waicheng 外城) in notranjim, cesarskim mestom (Neicheng 内城) Pekinga. Vzporedno z vrati je stala glavna pekinška železniška postaja. Obrise njene strehe vidimo v ozadju.

Fotografija je 436. od 449 fotografij Pekinga in okolice v albumu, ki ga je Ivan Skušek ml. kupil med bivanjem v Pekingu (1914–1920). V ročnem popisu albuma je fotografija imenovana Demolieren des Tsien-Men: Die Minister halten Fest-Reden. (DZ, MV)

Kraj izdelave: Peking
Tehnika izdelave: črno-bela fotografija
Dimenzije: dolžina: 14 cm, širina: 8,5 cm
Št. delov/kosov: 1
Trenutni lastnik: Slovenski etnografski muzej
Pretekli lastniki in obdobja lastništva: Ivan Skušek ml. in Tsuneko Kondo Kawase - Marija Skušek, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej
Stanje predmeta, obravnava in poškodbe: večja pomodrelost črne barve

Imate komentar ali dodatno informacijo o predmetu?

Ostali predmeti v tej zbirki

Nalagam predmete...

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej