Mednarodna delavnica »Specifike zbirk japonskih predmetov« pod vodstvom prof. dr. Hansa B. Thomsena in dr. Patricie Frick

Ce Mar 19

V četrtek, 28. marca 2019, je projektna skupina VAZ (Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji) v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje (PMC) organizirala mednarodno delavnico na temo specifik zbirk japonskih predmetov. Delavnica je potekala v prostorih Pokrajinskega muzeja Celje, vodila pa sta jo priznana strokovnjaka na omenjenem področju, prof. dr. Hans Bjarne Thomsen in dr. Patricia Frick.

Prof. dr. Hans Bjarne Thomsen je predstojnik Oddelka za vzhodnoazijsko umetnost na Inštitutu za umetnostno zgodovino na Univerzi Zürich in strokovnjak za japonsko umetnost, še posebej japonske grafike in slikarstvo. Dr. Patricia Frick je kustosinja v Muzeju lakaste umetnosti v Münstru in strokovnjakinja za vzhodnoazijske lakirane predmete.

V okviru delavnice sta strokovnjaka z udeleženci obravnavala različne problematike, povezane z zbirkami japonskih predmetov. Po uvodnem pozdravu g. Staneta Rozmana, direktorja Pokrajinskega muzeja Celje, smo v prijetnem vzdušju prešli na konstruktivno obravnavo izbranih predmetov, ki sta jo strokovnjaka izvedla na podlagi izbranih predmetov iz zbirk PMC. Delavnica je bila razdeljena na tri vsebinske sklope: obravnava japonskih lakiranih predmetov, obravnava japonskih lesorezov (grafik ukiyo-e) in obravnava pahljač. Poleg treh večjih vsebinskih sklopov smo v okviru delavnice obravnavali tudi ostale posamezne predmete vzhodnoazijskega porekla.

https://as.ff.uni-lj.si/sites/www.ff.uni-lj.si/files/documents/program_mednarodna_delavnica_pmc_28032019.pdf

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej