Mednarodna delavnica »Baze podatkov in digitalizacija vzhodnoazijskih predmetov v muzejskih zbirkah«

Lj Mar 19

Slovenski etnografski muzej, 29. marec 2019.

Eden glavnih ciljev projekta VAZ je raziskati in analizirati vzhodnoazijske zbirke iz različnih slovenskih muzejev ter jih predstaviti strokovni in širši javnosti. Pri tem smo nemalokrat soočeni z izzivom, kako na kar najbolj pregleden in učinkovit način predstaviti širok nabor predmetov. Z namenom iskanja inovativnih rešitev smo se povezali z Inštitutom za arhitekturo in medije (IAM) pri Tehniški Univerzi v Grazu, natančneje s projektno skupino, ki se ukvarja z digitalizacijo kulturne dediščine.

Program so z uvodnimi nagovori otvorili dr. Tanja Roženbergar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, predstojnica Oddelka za azijske študije, Univerza v Ljubljani, in mag. Ralf Čeplak Mencin, kustos v Slovenskem etnografskem muzeju.

Sledili sta predstavitvi, ki sta ju pripravili projektni skupini. Najprej sta svoj projekt in njihove metode digitalizacije materialne kulturne dediščine predstavila dr. Gerald Kozicz in dr. Albert Wiltsche s Tehniške univerze v Grazu. Za njima je dr. Helena Motoh predstavila projekt VAZ in načrte za vzpostavitev podatkovne baze vzhodnoazijskih zbirk v Sloveniji. Predstavitvam je sledila diskusija.

https://as.ff.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-projekti/vzhodnoazijske-zbirke-v-sloveniji

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej