Kovanec Daoguang tongbao

Kovanec iz bakrove zlitine je okrogel novec s kvadratno odprtino na sredini, tako imenovani tongbao (通寶) ali dobesedno »denar v obtoku«. Ta je bil na Kitajskem v številnih različicah in vrednostih standardna valuta vse od cesarja Gaozuja (高祖) (vladal 618–626), prvega cesarja dinastije Tang (618–907), dalje. Oblika okroglih kovancev z napisom v štirih pismenkah, razporejenih okrog kvadratne luknje na sredini, se je obdržala vse do konca dinastije Qing (1644–1911). Napis je bil vselej sestavljen iz dveh pismenk, ki se bereta od zgoraj navzdol in označujeta ime cesarske vladavine (nianhao 年號), v času katere je bil novec kovan, ter pismenk tong (通) (krožiti, biti enoten, splošen ali univerzalen) in bao (寶) (bogastvo, denar), ki si sledita horizontalno od desne proti levi. Celoten napis tako dobesedno pomeni »denar v obtoku v času tega ali onega cesarja«. Medtem ko imajo kovanci vseh prejšnjih dinastij ta napis na licu ... več

Kovanec iz bakrove zlitine je okrogel novec s kvadratno odprtino na sredini, tako imenovani tongbao (通寶) ali dobesedno »denar v obtoku«. Ta je bil na Kitajskem v številnih različicah in vrednostih standardna valuta vse od cesarja Gaozuja (高祖) (vladal 618–626), prvega cesarja dinastije Tang (618–907), dalje. Oblika okroglih kovancev z napisom v štirih pismenkah, razporejenih okrog kvadratne luknje na sredini, se je obdržala vse do konca dinastije Qing (1644–1911). Napis je bil vselej sestavljen iz dveh pismenk, ki se bereta od zgoraj navzdol in označujeta ime cesarske vladavine (nianhao 年號), v času katere je bil novec kovan, ter pismenk tong (通) (krožiti, biti enoten, splošen ali univerzalen) in bao (寶) (bogastvo, denar), ki si sledita horizontalno od desne proti levi. Celoten napis tako dobesedno pomeni »denar v obtoku v času tega ali onega cesarja«. Medtem ko imajo kovanci vseh prejšnjih dinastij ta napis na licu kovanca, hrbtna stran pa je prazna, so kovanci iz časa zadnje, mandžurske dinastije Qing nekoliko posebni. Poleg napisa v štirih kitajskih pismenkah na prednji imajo namreč zapise tudi na zadnji strani, in sicer v mandžurski pisavi. Na levi strani se od zgoraj navzdol navadno nahaja napis boo (ᠪᠣᠣ), ki pomeni bao (denar, zaklad, valuta), na desni pa je prav tako od zgoraj navzdol zapisana lokacija kovnice, ki jih je bilo v celotnem cesarstvu okrog 50.

Kovanec na sliki nosi kitajske pismenke Daoguang tongbao (道光通寶), kar pomeni, da je bil kovan v času vladavine cesarja Daoguanga (道光) (1820–1850). Mandžurski zapis na hrbtni strani se glasi boo ciowan (ᠪᠣᠣ ᠴᡳᠣᠸᠠᠨ) in nam pove, da je novec nastal v kovnici pod upravo in nadzorom Urada za prihodke v Pekingu (Hubu 戶部). Tudi dejstvo, da je bil skovan v prestolnici, bi lahko pojasnilo visoko kakovost in posledično dobro ohranjenost kovanca, ki je bil sicer najverjetneje pogosto v obtoku. Standardni kovanci tongbao so bili v času dinastije Qing namreč nizke vrednosti, zato so jih uporabljali posamično ali v nizih po 1000 kovancev, ki so bili skozi kvadratne odprtine nanizani na nit. Kupna moč niza 1000 kovancev je skozi stoletja močno nihala, saj so lahko v začetku dinastije z njim kupili okrog 100 kg riža, sredi 19. stoletja, torej v Daoguangovem času, pa le še nekaj več kot 20 kg. Približno predstavo o kupni moči takšnega kovanca si lahko kljub temu ustvarimo na podlagi omemb v literarnih delih iz časa dinastije Qing, na primer v klasičnem romanu Učenjaki (Rulin waishi 儒林外史) avtorja Wu Jingzija 吳敬梓 (1701–1754). Iz Wu Jingzijevih realističnih opisov življenja v 18. stoletju razberemo, da je bilo za tri novce tongbao mogoče dobiti poparjen kruhek (mantou 饅頭), za 16 novcev skledo rezancev, šolska malica je stala štiri, enoletna šolnina pa 2400 kovancev.

Opis materiala: bakrova zlitina
Tehnika izdelave: lita in kovana bakrova zlitina
Dimenzije: premer: 2,2 cm
Napis - vsebina: 道光通寶 / Daoguang tongbao / splošna valuta v času vladavine cesarja Daoguanga
Št. delov/kosov: 1
Trenutni lastnik: Slovenski etnografski muzej
Stanje predmeta, obravnava in poškodbe: Obrabljen, a pismenke oziroma napisi še deloma vidni.

Imate komentar ali dodatno informacijo o predmetu?

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej