Delavnica v Piranu

Vaz Delavnica V Piranu Pmsm 2

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, 10. februar 2022

V okviru projekta Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru (J6-3133), ki ga financira ARRS, smo v sodelovanju s Pomorskim muzejem »Sergej Mašera« Piran v četrtek, 10. februarja 2022, organizirali enodnevno delavnico v Piranu.

V prvem delu delavnice je kustosinja Bogdana Marinac predstavila muzej, njegovo zgodovino in delovanje ter opisala zbiralno politiko muzeja in njene posebnosti. V nadaljevanju smo si na podlagi vnaprej pripravljenega seznama pobližje ogledali ter popisali vse predmete vzhodnoazijskega izvora, ki jih hrani muzej.

Drugi del delavnice se je osredotočal na ustno zgodovino oziroma standardizacijo postopkov zbiranja ustnih zgodovin. S pomočjo vnaprej izbranega in pripravljenega strokovnega gradiva in osebne diskusije smo se osredotočili predvsem na specifične aspekte izvajanja intervjujev z zasebnimi zbiratelji in drugimi ljudmi, ki v svojih domovih hranijo in/ali zbirajo najrazličnejše predmete vzhodnoazijskega porekla.

Celodnevna delavnica je udeležencem omogočila neposredni stik s predmeti, ki so drugače hranjeni v muzejskih depojih ter vpogled v specifičnost zgodovine in zbiralne politike Pomorskega muzeja v Piranu. Hkrati so bili natančno pregledani in popisani vsi vzhodnoazijski predmeti. Skupaj z drugim delom delavnice, kjer so bili skozi poglobljeno diskusijo vzpostavljeni tudi kriteriji prilagojeni specifičnim okoliščinam zasebnega zbirateljstva vzhodnoazijskih predmetov v Sloveniji je bila delavnica uspešno zaključena v poznih popoldanskih urah.

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej