Azija med tigri in maliki: Misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja

Motoh, Helena. 2020.
»Azija med tigri in maliki: Misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja.« Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60(1): 34–41.


Motoh, Azija med tigri in maliki

VAZ is funded by

Project partners

Participating institutions