Azija me je povsem uročila: Katalog občasne razstave ob 130. letnici rojstva Alme M. Karlin in 100. obletnici njenega odhoda na pot okrog sveta

Trnovec, Barbara et al. 2019.

Azija me je povsem uročila: Katalog občasne razstave ob 130. letnici rojstva Alme M. Karlin in 100. obletnici njenega odhoda na pot okrog sveta. [Pokrajinski muzej Celje, 16. 10. 2019-31. 5. 2020] Celje: Pokrajinski muzej Celje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.


https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1912/azija-me-je-povsem-urocila/

VAZ is funded by

Project partners

Participating institutions