Razglednica Hieizan

Razglednica Hieizan

©

Razglednica Hieizan

©

Barvno narisana slika pohoda duhovnikov iz Hieizana v sredini. Na desni strani je besedilo v klasični japonščini o zgodovini Hieizana. Levo zgoraj je še črnobela fotografija s kasnejšim barvanjem obstoječih stavb v templju Hieizan.

Delavnica/ tovarna/ izdajatelj: 京都旭堂
Tehnika izdelave: barvni tisk
Napis - vsebina: 比叡山 延暦寺 山法師 延暦四年僧最澄比叡山に登り根本中堂を建て比叡山寺と號す歴代尊崇厚く所領多く財政豊かなりしを以て僧兵を養ひ山法師と稱し少しく意に満たざるものあらば直ちに嗷訴を企て屡々日吉七社の神輿を人頭に飾り暴力を以て事を遂ぐ其横暴の状言語に絶し鳥羽法皇は朕の意に任せざるものは加茂川の水双六の采及び山法師の三つなりと宣へり元亀二年山僧浅井朝倉二氏と力を戮せ織田信長を討んとす信長兵を分ち山下より火を放て進軍満山数千の堂塔盡く灰燼に歸し三千の大衆殆ど殺戮せられ山門の勢い爰に於て全く地に委す。 Hieizan Enryakuji Yamabōshi: Enryaku yonen, sō Saichō Hieizan ni nobori Konpon chūdō wo tate Hieizanji to gōsu. Rekidai sonsū atsuku shoryō ōku zaisei yutaka narishi wo motte sōhei wo yashinai yamabōshi to shōshi sukoshiku i ni mitazaru mono araba tadachini gōso wo kuwadate shibashiba Hie shichisha no mikoshi wo jintō ni kazari bōryoku wo motte koto wo togu. Sono ōbō no sama gengo ni zesshi Toba hōō wa chin no i ni makasezaru mono wa Kamogawa no mizu sugoroku no sai oyobi yamabōshi no mittsu nari to notamaeri. Genki ninen sansō Asai Asakura nishi to chikara wo awase Oda Nobunaga wo utan to su. Nobunaga hei wo wakachi sange yori hi wo hanatte shingun. Manzan sūsen no dōtō kotogotoku kaijin ni kishi sanzen no taishū hotondo satsuriku serare sanmon no ikioi kokoni oite mattaku chi ni makasu. (Hieizan Enryakuji yamabōshi: Leta 4 v obdobju Enryaku oz. 785 je šel duhovnik Saichō na goro Hieizan, zgradil Konpon chūdō in ga imenoval Hieizanji. Sekta je bila več generacij spoštovana, imela veliko zemljišča in z bogastvom vzgajala veliko oboroženih duhovnikov, ki so se imenovali yamabōshi. Če jim ni bilo kaj všeč, so takoj organizirali pohod oz. izgred, pogosto z mikoshijem svetišča Hie shichisha na čelu in z nasiljem. Njihovo vedenje je bilo nepopisno avtokratsko, o čemer je tedanji predhodni cesar Toba rekel, da so tri stvari, ki jih tudi on ne more nadzirati, in sicer so to voda v reki Kamogawa, igralna kocka in yamabōshi. 2. leto v obdobju Genki oz. 1571 so duhovniki v sodelovanju z gospodarjema Asai in Asakura načrtovali napad na Odo Nobunago, ki pa je poslal svoje vojake pod goro zanetit ogenj. Cela gora Hieizan se je spremenila z vsemi stolpi in zgradbami v prah in pepel, tri tisoč ljudi je bilo pobito in tako je bilo konec moči oborženih duhovnikov s Hieizana.)
Št. delov/kosov: 1
Trenutni lastnik: Pokrajinski muzej Celje
Pretekli lastniki in obdobja lastništva: Alma M. Karlin (do leta 1950)| Thea Schreiber Gammelin (od leta 1950 do leta 1957)| Pokrajinski muzej Celje (od leta 1957)
Stanje predmeta, obravnava in poškodbe: dobro ohranjena
Objave v medijih: Shigemori Bučar, Chikako. “Alma M. Karlin’s Visits to Temples and Shrines in Japan”. Poligrafi 93/94, volume 24 (2019).

Imate komentar ali dodatno informacijo o predmetu?

Ostali predmeti v tej zbirki

Nalagam predmete...

VAZ omogoča

Arrs Logo

Partnerji projekta

Filozofska Fakulteta
Oddelek Za Azijske Studije
Zrs
Sem

Sodelujoče inštitucije

Narodni Muzej Slovenije
Pokrajinski Muzej Celje
Pomorski Muzej